Inclusion despite of tight safe rules of canoe clubs

Inclusion despite of tight safe rules of canoe clubs

26/04/2021 Off By Risto Lehtinen

Rule of extraordinary membership

Some canoe clubs are not able to welcome new members with impairments because safety requlations designed just for ordinary people. A Finnish canoe club Melaveikot ry made a simple addition of extra ordinary membership to their rules. Please use google translate from Finnish language:

Uimataitoinen erityisryhmään kuuluva tai alaikäinen lapsi voi liittyä erityisjäseneksi ilman melontakurssia tai melontanäyttöä, mutta hän on oikeutettu antamaan melontanäytön  ja melomaan yhdessä pelastustaitoisen jäsenen kanssa, kunnes on antanut normaaliin jäsenyyteen vaadittavan melontanäytön yksin. 

Erityisjäsen tai kuka tahansa jäsen voi osallistua halutessaan peruskurssille 50%:n alennuksella. Erityisjäsenyys kirjataan perehdyttämislomakkeeseen. Mikäli erityisjäsen rikkoo erityisehtoa, hänen erityisjäsenyytensä raukeaa välittömästi.